Tel:0417-5256677                   E-mail:wbnh@wbnh.cn

产品详情
轻烧镁粉

轻烧镁粉

0.00
0.00
  


轻烧镁粉是以菱镁矿为原料,经反射窑沸腾炉培烧后,经过细磨而成,其质量稳定,纯度高,活性好,广泛应用耐火材料,化工、建材、造纸和畜牧业等行业。

理化指标

牌号/指标

MgO

SiO2

CaO

lgL

粒度(mm)

QM-96

96

0.5

1.0

2.0

各种粒度

QM-95

95

1.0

1.5

3.0

QM-94

94

1.5

2.0

4.0

QM-92

92

1.5

2.0

5.0

QM-90

90

1.5

2.5

6.0

QM-87

87

3.0

2.5

7.0

QM-85

85

3.0

3.0

8.0